Seadustest tulenevad kohustuslikud koolitused eraisikutele, ettevõtetele ja
ISO sertifitseeritud asutustele e-õppe vormis läbimiseks

Helista 6700194 või 59129102

Koolitused

e-tuleohutus

§Tuleohutusseadus
Kohustuslik kõikidele ettevõtte või asutuse töötajatele, sõltumata nende ametikohast
 
läbi koolitus  
tee test  
prindi tunnistus  e-toiduhügieen

§Toiduseadus
Kohustuslik kõikidele toidukäitlemisettevõtte töötajatele, kes puutuvad otseselt või kaudselt toiduga kokku
läbi koolitus  
tee test  
prindi tunnistus  e-esmaabi

OÜ FIRESOLUTIONS
Univocus
Green Clean
Toiduhügieen.ee

Firmast

Kvaliteedi garantii

Kogemused

Meie e-koolitused on koostatud valdkonna professionaalide poolt. Koolituste koostamisel kontaktõppe käigus saadud praktilstest kogemustest, mis on pärit alates aastast 2006.

Koolitused on ajas muutuvad- jälgime ja uuendame sisu vastavalt kehtivale seadusandlusele ja koolitujate tagasisidele.

Aktsepteeritud

Koolituste koostamisel oleme lähtunud- ja täpselt järginud vastavaid valdkondi reguleerivatest õigusaktidest.

Koolitusload

Nr 6121HTM ja 6208HTM põhinevad "Erakooliseaduse" paragrahv 5 lõike 11 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjadele nr 125 ja 433. Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse läbiviimiseks.

Väärtused

E-õpe

Väärtustades teie aega, töötame iga päev selle nimel, et koolitusi saaks läbida e-õppena.

Mõõdetavad tulemused

Koolituse läbimiseks pead sooritama testi. See annab kindlustunde, et teemasse on süvenetud ning sellest aru saadud.

Efektiivne ja soodne

Suurem õppija kaasatus annab paremad tulemused. Läbimise tempo saad ise valida.

Ajasäästlik

Vali koolitumiseks endale sobiv aeg ja koht

Eesmärgid

Keskkonna eesmärk on koondada ühte kohta ettevõtete jaoks kohustulikud koolitused, mis tulenevad:

  1. Seadusandlusest
  2. otsekohalduvatest määrustest või
  3. on vajalikud ISO/ BRC või muu sertifitseeritud süsteemiga ettevõttele.

Võimalus valida

Koolitusi, mida pole võimalik e-õppena korraldada (näiteks tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus, hügieenipass, HACCP) eelistame kvaliteeti silmas pidades pakkuda ise, kontaktõppe vormis.

Esimesena Eestis pakume kord aastas kohustusliku tuleohutuskoolituse teooriaosa ning töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele e-õppena.

Meeskond

Taavi Teets
Tuleohutuskonsultant ja koolitaja

  
Annika Gorelova
Toiduhügieenispetsialist, töötervishoiu- ja tööohutuse konsultant

  
Liina Lokk
Assistent

Soovitajad

Kontakt

Helista 6700194 või 59129102

Tulika 15/ 17,
ruum 210 Tallinn,
10613